Bestuursleden

Op dit moment heeft DTZ een voltallig bestuur

Mocht je interesse hebben om een steentje bij te dragen, kom met ons in contact. 

Stuur een email naar stichtingsbestuur.dtz@gmail.com t.a.v. Charles Laurey, voorzitter.