Nieuws

Nieuw logo Dierentehuis Zeist 2024

Oud en nieuw naast elkaar... DTZ ontwikkelt verder!

Klik hier...

DTZ: Onderzoek Universiteit Utrecht KNVB Campus Zeist onvolledig 20-12-2023

Persbericht, Austerlitz, 20-12-2023


Het bestuur van DTZ heeft kennisgenomen van het onderzoek Maatschappelijk Waarde KNVB Campus dat vorige week werd gepubliceerd.


DTZ leidt daaruit af dat de KNVB nieuwe plannen voor Campus Zeist voorbereidt.


DTZ ziet de maatschappelijke waarde van de Campus en de wensen tot innovatie en verbetering daarvan ook in. 

Principieel wordt echter gemist de aandacht voor de aantasting van waarden voor omwonenden, de bossen en de dieren die bij DTZ verblijven. Mede op grond van een publieke taak voor vijf gemeenten: het bieden van onderdak van dieren.


DTZ is te allen tijde bereid, zoals al eerder aangeboden, met de KNVB aan de hand van hun eventuele voornemens in gesprek te gaan. Enerzijds om de bezwaren alsnog toe te lichten en anderzijds om te komen tot het inspelen op de kennelijk blijvende wens van de KNVB op Campus Zeist om vanuit alle relevante waarden een passende oplossing te komen.


Bestuur DTZ

Wij wensen jullie fijne feestdagen... 20-12-2023

... en een goed en vuurwerkvrij Oud en Nieuw. Beter voor onze honden en katten! Klik hier voor de eindejaarsmailer... We hebben jullie nodig!

Interview met Charles Laurey Radio Slotstad 04-11-2023

Luister hier mee naar onze bestuursvoorzitter Charles Laurey over de gewenste uitbreiding van de KNVB. Over dierenwelzijn en de wijze waarop wij proberen mee te denken over mogelijkheden. (Interview start bij 00.25.45 en eindigt 00:48:05)

Reactie DTZ op berichtgeving KNVB 'geen uitbreiding in Zeist' 30-10-2023

Voor ons is de druk van de ketel: het bos blijft! Wij kunnen ons verder bezighouden met het welzijn van onze dieren en kunnen onze plannen voor renovaties nu eindelijk vorm geven en gaan uitvoeren. Wij hopen dat de KNVB een passende oplossing vindt, zonder dat de belangen van DTZ en die van dierenwelzijn geschaad worden.

Interview met Charles Laurey, voorzitter DTZ: 'ook met minder velden zijn wij tegen' 25-10-2023

SlotstadRTV - tekst en video

Reactie Dierentehuis Zeist op besluit KNVB voetbalvelden 19-10-2023

Klik hier voor onze reactie die verstuurd is aan B&W en raadsfracties van de gemeente Zeist.

Dierentehuis Zeist verduurzaamt in 2023

Het hoofdgebouw heeft dakisolatie gekregen en het staat vol met 39 zonnepanelen. Zo dragen we bij aan een beter klimaat en kunnen we de gestegen energiekosten een beetje indammen. Dank weer voor de vele giften die deze uitbreiding mogelijk gemaakt heeft.

Niet echt het laatste nieuws: de opening op 17 december 1955 op het polygoon journaal

En zo is het dan allemaal begonnen. Het bekijken waard!

Opening_van_een_nieuw_dierentehuis_in_Zeist-520824.ogv.360p.webm