Asiel-tarieven

Tarieven bij plaatsing:

Volwassen kat  € 95,00
Kitten  € 120,00
Volwassen hond  € 135,00
hond tot 1,5 jaar  € 155,00

Tarieven bij afstand:

Kat tot 12 jaar € 52,50
Kat vanaf 12 jaar € 57,50
Kat tot 6 maanden € 37,50
Hond tot 10 jaar € 85,00
Hond vanaf 10 jaar € 87,50
Hond tot 6 maanden € 52,50
Chipkosten € 20,00
Administratiekosten overzetten chip € 10,00
Entingskosten € 25,00

De belangrijkste spelregels bij afstand van een dier:

  • Je bent eigenaar van het dier en draagt dit eigendom over aan het dierentehuis.
  • Je doet afstand van alle rechten met betrekking tot het dier
  • Je maakt geen aanspraak meer op de stamboombescheiden van het dier of duplicaten ervan.
  • Je verbindt je tot vergoeding aan het dierentehuis van kosten van geneeskundige behandeling, gemaakt binnen 6 weken na opname in het asiel, die betrekking hebben op een kwaal waarvan aannemelijk kan worden gemaakt dat het dier daar op het moment van opname aan moet hebben geleden.

PIN-automaat aanwezig