anbi

Dierentehuis Zeist is als ANBI (Algemeen Nut Beoogde Instelling) aangemerkt (RSIN 0030.02.597), waardoor een gift/donatie, een legaat of een erfenis volledig ten goede komt aan de dieren en er dus geen belasting over betaald hoeft te worden (en giften/donaties zijn binnen randvoorwaarden aftrekbaar).

Aan deze status verbindt de Belastingdienst de verplichting aan de stichting om bepaalde gegevens te publiceren.

Indien je een aftrekbare periodieke gift overweegt, verzoeken wij je om contact met ons op te nemen.