Wij zoeken bestuursleden

  • Bestuursfunctie fondsenwerving
  • Bestuurder/2e secretaris
  • Bestuurder Nieuwbouw en Renovatie

De beschrijving van de vacatures vind je hieronder:

Bestuursfunctie fondsenwerving

Bestuursfunctie fondsenwerving (4-6 uur per week)
Als Stichting Dierentehuis Zeist e.o. (DTZ) in Zeist vangen wij honden en katten uit ons verzorgingsgebied op. Dit gebied bestaat uit de gemeenten Bunnik, De Bilt, Houten, Utrechtse Heuvelrug, Woudenberg en Zeist. Naast de opvang van dieren, heeft het DTZ ook een pension en dagopvang. Het is uniek gelegen in het bos, waardoor er een prettige uitlaat omgeving voor de honden is. Bij ons dierentehuis werken 7 medewerkers en 135 vrijwilligers.
Fondsenwerving
Het verzorgen en herplaatsen van de dieren die wij opvangen kost veel geld. De gemeenten uit ons verzorgingsgebied dragen hun steentje bij in de vorm van een vergoeding voor de wettelijke opvangtermijn van een zwerfdier. Daarna wordt het asiel eigenaar van de zwerfdieren en zijn de kosten voor verdere verzorging voor ons. Een deel van onze inkomsten halen wij uit plaatsing en afstand van dieren en de opbrengsten van het pension.
Ook ontvangen wij soms legaten of nalatenschappen. Dat is echter niet genoeg om alle kosten te dekken. Daarom doen wij actief aan fondsenwerving in de vorm van het werven van donateurs en adoptie verblijven. We hebben nog veel meer ideeën voor het verkrijgen van gelden, maar niet de capaciteit om die uit te voeren. Om deze activiteiten verder uit te breiden zijn we op zoek naar een enthousiaste bestuurder (onbezoldigd).
Ben jij iemand die:
● affiniteit heeft met dieren en dierenwelzijn?
● graag in gesprek gaat met mensen en hen weet te overtuigen van….?
● een groot netwerk heeft met bedrijven binnen de regio?
● graag als representatieve ambassadeur van ons organisatie optreedt?
● goed samenwerkt, communicatief sterk is, resultaatgericht en organisatiesensitief?
● tenminste 4-6 uur per week beschikbaar?
● ervaring heeft met fondsenwerving of sponsoring?
Wat bieden wij?
● De mogelijkheid om een belangrijke bijdrage te leveren aan dierenwelzijn in onze regio
● Ondersteuning op het gebied van communicatie en marketing
● Middelen om ideeën uit te voeren
● Vergoeding van gemaakte kosten
● Veel ruimte voor eigen inbreng en initiatieven
● Veel vrijheid om zelf je tijd in te delen
● Een stabiele en groeiende, professionele organisatie met een groot maatschappelijk belang
● Veel dankbare dieren binnen én buiten het asiel
Is je interesse gewekt? Stuur je CV met toelichting naar stichtingsbestuur.dtz@gmail.com t.a.v. Charles Laurey, voorzitter.

########################################

Bestuurder/2e secretaris

De Stichting Dierentehuis Zeist en omstreken (DTZ) is een zelfstandig opererende stichting zonder winstbejag, die zich inzet voor de gezondheid en het welzijn van de dieren die voor kortere of langere tijd bij ons gehuisvest zijn. Het DTZ wil deel uitmaken van een moderne maatschappij waarin verantwoordelijkheid en zorg voor onze dieren een vanzelfsprekendheid zijn. Daarom investeren wij in een vernieuwd business model waarin wij ons richten op opvang en verzorging van dieren, ondersteuning van onze klanten, en educatieve activiteiten.
Om het bestuur te ondersteunen bij de realisatie van zijn ambities zoekt het DTZ een bestuurder/2e secretaris met als portefeuille HRM en Juridische zaken.

Profiel:
In een veranderende arbeidsmarkt is kennis van HR en bijbehorende wetgeving én wetgeving rondom dieren een pré. De kandidaat bestuurder heeft de capaciteit zich in juridische zaken te verdiepen indien dit nodig is waar onder de ophanden zijnde nieuwbouw. DTZ wil voor medewerkers en vrijwilligers een fijne plek zijn om te werken aan het welzijn van onze dieren, in opvang en pension.
Tijdsinvestering:
Het huidige bestuur is gemiddeld 4-6 uur per week beschikbaar. Bestuursvergaderingen vinden doorgaans 1x per maand plaats in de avond, gedurende ca. 2 uur. Als de omstandigheden daarom vragen kan een tussentijdse video meeting worden belegd.
Het bestuur van DTZ bestaat uit vrijwilligers die een passie voor honden en/of katten hebben, en het welzijn van dieren op het netvlies hebben staan. Gemaakte kosten worden uiteraard vergoed.
Is je interesse gewekt? Stuur je CV met toelichting naar stichtingsbestuur.dtz@gmail.com t.a.v. Charles Laurey, voorzitter.

########################################

Bestuurder Nieuwbouw en Renovatie

Om het bestuur te ondersteunen bij de realisatie van zijn ambities, zoekt het DTZ een

bestuurder Nieuwbouw en Renovatie

DTZ heeft zich ten doel gesteld om binnen 3 jaar te komen tot vernieuwing van onze gebouwen, optimalisering van de bestaande ruimtes, en uitbreiding van faciliteiten, dit alles passend binnen de huidige en nieuwe omgevingswet en de wettelijke eisen t.a.v. het houden van dieren als Stichting. Het welzijn van onze medewerkers en dieren, duurzaamheid en energiebesparend bouwen staat hierbij voorop. De samenstelling van een ‘bouwteam’ zal onderdeel zijn van het takenpakket en wordt door de bestuurder aangestuurd.
Profiel:
Kennis van bouw, aannemerij, het relevante vergunningenstelsel en de van toepassing zijnde wetgeving zijn onontbeerlijk voor deze functie. Kennis van wetgeving rondom welzijn van dieren en/of ervaring met bouw en inrichting van een dierenasiel is een pré.
Tijdsinvestering:
Het huidige bestuur is gemiddeld 4-6 uur per week beschikbaar. Bestuursvergaderingen vinden doorgaans 1x per maand plaats in de avond, gedurende ca. 2 uur. Als de omstandigheden daarom vragen kan een tussentijdse video meeting worden belegd. Het bestuur van DTZ bestaat uit
vrijwilligers die een passie voor honden en/of katten hebben, en het welzijn van dieren op het netvlies hebben staan. Gemaakte kosten worden uiteraard vergoed.
Is je interesse gewekt? Stuur je CV met toelichting naar stichtingsbestuur.dtz@gmail.com t.a.v. Charles Laurey, voorzitter.