anbi

Dierentehuis Zeist is als ANBI (Algemeen Nut Beoogde Instelling) aangemerkt waardoor jouw erfenis volledig ten goede komt aan de dieren en er dus geen belasting over betaald hoeft te worden.

Aan deze status verbindt de Belastingdienst de verplichting aan de stichting om bepaalde gegevens te publiceren zoals financiële informatie.